Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010

Οι Γάλλοι το ψήφισαν το 1905...


1905 - Loi du 9 décembre : Séparation des Eglises et de l’Etat
Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.

1905 - Νόμος της 9ης Δεκεμβρίου: Διαχωρισμός Εκκλησίας και Κράτους
Άρθρο 2:
Η Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει, δεν μισθοδοτεί ούτε επιχορηγεί κανένα θρήσκευμα.

Και στα δικά μας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου